Speler Braakhuizen verongelukt, drie anderen gewond

Drama in Geldrops A3 voetbalelftal

Woensdag 29 januari 2003, GELDROP -

 

Het Geldropse A3-voetbalelftal van SV Braakhuizen is getroffen door een drama.

Maandagavond verongelukte de achtienjarige aanvoerder Roger Dions na een regenachtige  training.

De bestuurder van de auto waarin Roger Dions meereed - een medespeler - ligt in coma, twee andere teamgenoten hebben een hersenschudding en zwaar handletsel.

Gisteravond zijn de overige spelers samengekomen in het clubhuis van Braakhuizen aan de Winde in Geldrop.

Ze hebben daar samen met hun ouders en de ouders van Roger Dions steun gekregen van Slachtofferhulp.

Roger Dions wordt zaterdag begraven.

De voetbalclub wil deze week in ieder geval alle jeugdtrainingen afgelasten.

Het team zelf wil voorlopig niet voetballen, zij  hebben veel verdriet van het verlies van hun aanvoerder.

Ze heeft de KNVB toestemming gevraagd om de wedstrijden van zaterdag eveneens te annuleren.

De bestuurder, een achttien jarige Eindhovenaar, ligt in het MMC Eindhoven in coma en heeft een gekneusde long, hij heeft maar 25 % overlevingskansen.

Een negentienjarige Eindhovenaar met een hersenschudding mocht gisteren het ziekenhuis verlaten, de ander - een achttienjarige Waalrenaar - werd in het Elkerliek Ziekenhuls in Helmond aan zijn vingers geopereerd. De teamleider van de groep hoorde maandagavond van het ongeval, toen een van de vaders van de jongens hem belde.

De man vroeg zich af  waarom zijn zoon nog niet thuis was gekomen.

De jongen bleek betrokken te zijn bij een ongeval, de vader en de trainer zijn ter plekke gaan kijken, en hebben de jongens geindentificeerd, er was geen drank in het spel, wel was de chauffeur niet in het bezit van een rijbewijs, en hadden zijn ouders hem  de familie auto uitgeleend om zijn maatjes naar het ziekenhuis te begeleiden.

De auto was bovendien zwaar geladen door de natte  trainingsspullen in vier tassen die achterin de wagen lagen.

De moeder van Roger Dions heeft met veel mensen  6 weken gebeden voor  de 3 andere slachtoffers, dat zij het wel zouden overleven en dit heeft geholpen.

De chauffeur is volledig hersteld, en zo zie je maar weer dat wonderen nog bestaan en bidden altijd  helpt zeker als je het met veel liefde doet.

Nu 18 jaar later  zijn   er veel goede dingen gebeurd maar het verdriet heeft bij menigeen toch wel diepe wonden in de ziel achtergelaten.

             Roger this is not the end, it is just the beginning!!

                                  You are Simply the best!

Player Braakhuizen in accident, three others injured

Drama in Geldrop's A3 football team

Wednesday January 29, 2003, Geldrop

 

The Geldrop A3 football team of SV Braakhuizen has been hit by a drama.

On Monday evening, eighteen-year-old captain Roger Dions died after a rainy training session.

The driver of the car in which Roger Dions was driving - a fellow player - has been  pulled  into a coma, two other teammates have a concussion and serious hand injuries.

Last night the other players gathered in the clubhouse of Braakhuizen aan de Winde in Geldrop.

Together with their parents and the parents of Roger Dions, they received support from Victim Support.

Roger Dions will be buried on Saturday.

The football club wants to cancel all youth training sessions this week.

The team itself does not want to play football for the time being, they are very sad about the loss of their captain.

They have asked the KNVB for permission to cancel Saturday's games.

The driver, an eighteen year old boy from Eindhoven, has been pulled into a coma in the MMC Eindhoven and has a bruised lung, he only has a 25% chance of survival.

A nineteen-year-old Eindhoven resident with a concussion was allowed to leave the hospital yesterday, the other - an eighteen-year-old Waalrenaar - was operated on his fingers in the Elkerliek Ziekenhuls in Helmond.

The group's team leader learned of the accident Monday evening when one of the boys' fathers called him.

The man wondered why his son hadn't come home yet.

The boy turned out to be involved in an accident, the father and the trainer went to check this out on the spot, and identified the boys, there was no alcohol involved, but the driver was not in possession of a driver's license, and  his parents had lent him  the family car to accompany his buddies to the hospital.

The car was too heavily loaded with wet training gear in four bags located in the back of the car.

Roger Dions' mother prayed with many people for 6 weeks for the 3 other victims that they would survive and this has helped.

The driver has fully recovered, so you can see that miracles still exist and praying always helps, especially if you do it with lots of love.

Now 18 years later, many good things have happened, but the sadness has left deep wounds in the souls of many.

roger.jpeg
ongelukfoto1.jpeg
ongelukfoto2.jpeg
ongelukfoto4.jpeg
roger graf.JPG
rogersgraf 2007 a.JPG

 Roger DionS online group